Ci-dessous, vous trouverez la liste des traducteurs ayant acceptés de traduire en urgence vos communiqués de presse en langue allemande.

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et le cas échéant sera ultérieurement complétée. Elle est uniquement destinée à vous aider à remplir vos obligations dans le cadre de l’arrêté royal du 14/11/2003. Chaque traducteur est responsable de la qualité de son travail et la VSZ ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas de mauvaise traduction.

Vos remarques sont les bienvenues.

Vous pouvez les adresser à : rene.kalfa@verbraucherschutz.be


U vindt hier een lijst van vertalers die akkoord zijn om dringende vertalingen van uw persteksten naar het Duits te maken.

Deze lijst is uiteraard niet exhaustief, en kan desgevallend later worden aangevuld. Ze heeft enkel tot doel u te helpen aan uw verplichtingen in het kader van het Koninklijk Besluit van 14/11/2003 te voldoen.

Elke vertaler is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk. De VSZ kan dan ook geenszins aansprakelijk gehouden worden in geval van fouten in de vertalingen.

Als u opmerkingen hebt, kan u me dat steeds laten weten.

U kan hiervoor contact met me opnemen op het volgende adres: rene.kalfa@verbraucherschutz.be

Vertaler / traducteurs